นมถั่วเหลือง และน้ำผัก ผลไม้ปั่น

นมถั่วเหลืองให้พลังงานแก่ร่างกาย  38 กิโลแคลอรี / 100 มิลลิลิตร

นมถั่วเหลือง ทำจากถั่วเหลืองที่แช่น้ำแล้ว นำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ แล้วนำมาคั้นแยกกากให้เหลือเฉพาะน้ำ แม้แต่คนที่ไม่สามารถดื่มนมวัวเพราะแพ้น้ำตาลในนมก็สามารถดื่มได้ หากเทียบกับนมวัวที่มีคุณสมบัติเย็นแล้ว นมถั่วเหลืองมีคุณสมบัติร้อนและมีส่วนประกอบหลักเป็นไขมันไม่อิ่มตัว ต่างจากนมวัวที่มีไขมันอิ่มตัว

นมถั่วเหลืองกับการนำมาปั่นรวมกับผัก และผลไม้อื่นๆ

  • สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มผัก และผลไม้ปั่น แทนนมวัว ได้หลายชนิด เช่น น้ำลูกพรุนปั่น น้ำผักโขมปั่น น้ำกล้วยนมถั่วเหลืองปั่น เป็นต้น
    ซึ่งน้ำผักและผลไม้ปั่นแต่ละชนิด ปริมาณการใส่นมถั่วเหลืองไม่เท่ากัน ขึ้นกับความเหมาะสม หรือ รสชาติที่ต้องการ
  • ในการนำนมถั่วเหลืองมาปั่นรวมกับผักและผลไม้ นมถัวเหลืองไม่ควรใส่ส่วนผสมใดเพิ่มเติม ยกเว้นเกลือป่นเล็กน้อย ถ้าเป็นไปได้ควรใช้นมถั่วเหลืองชนิดที่ไม่ใส่ส่วนประกอบอื่นเพิ่ม

ขั้นตอนการปั่นนมถั่วเหลืองในน้ำผัก และผลไม้ปั่นชนิดต่างๆ

  • นำผัก และผลไม้ที่ต้องการปั่น และนมถั่วเหลือง ในสัดส่วนที่ต้องการ ใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ และปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด แล้วจึงเทใสแก้ว พร้อมรับประทาน