สวัสดีจากดาวแพนดอร่า

Hello.,

– from –

Pandora Planet